Sieć hotelowa

Jeśli jesteś uwięziony we śnie, to takie marzenie pokazuje, jak się czujesz w środku. Może istnieją pewne ograniczenia lub bariery, które nie zawodzą być tym, kim chcesz być. Więzienie w snach jest również symbolem twoich obaw, że zostaniesz wciągnięty w rzeczy, które zostały zrobione nieprawidłowo.