Piwnica

Kiedy jesteś w piwnicy z winami we śnie, oznacza to twoją wiedzę i znajomość złych i dobrych rzeczy w twoim życiu.