Braille’a

Sen o alfabecie Braille’a symbolizuje próbę odczucia odpowiedzi. Możesz nie mieć wiedzy, którą chcesz i postępu w oparciu o warunki sytuacyjne lub to, co robią inni ludzie. Ty lub ktoś, kto jest na tyle biegły, aby uświadomić sobie, co jest dobre lub jakie działania są potrzebne dalej bez konieczności mówiono. Brajl może być również reprezentacją komunikacji niewerbalnej. Negatywnie, brajl może odzwierciedlać potrzebę lepszego wyrażania swoich myśli lub uczuć.