Bip

Kiedy marzyciel widzi sygnał dźwiękowy we śnie, musi szukać znaczenia snu o pagerze.