Bestia

Sen o bestii symbolizuje ostateczne decyzje lub negocjuje coś na dobre. Bestia symbolizuje większy stopień powagi w rozwiązywaniu problemu.